جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

تدوین سند راهبردی توسعه منطقه ویژه پارس نهایی شد - نمایش محتوای خبر

 

 

تدوین سند راهبردی توسعه منطقه ویژه پارس نهایی شد

تدوین سند راهبردی توسعه منطقه ویژه پارس نهایی شد

تدوین سند راهبردی توسعه منطقه ویژه پارس نهایی شد

مشاور اجتماعی وزیر نفت،  در نشست ارائه دستاوردهای طرح تدوین سند راهبردی توسعه منطقه ویژه پارس که در موسسه مطالعات بین المللی انرژی برگزار شد، گفت:‌ این سند با توجه به روش‌های علمی تدوین شده و می‌تواند مبنایی برای توسعه استان بوشهر و منطقه ویژه پارس باشد.

آقای طالبیان افزود: در این سند اصول ارزشی سازمان منطقه ویژه پارس و استان بوشهر برای توسعه شناسایی شده و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را برای توسعه در اختیار برنامه ریزان قرار می‌دهد.

مدیر طرح تدوین سند راهبردی توسعه سازمان منطقه ویژه پارس با اشاره به این‌که نتایج مطالعات صورت گرفته در قالب پنج جلد گزارش تهیه و به کارفرما ارائه شده ، اعلام کرد: براین اساس، توسعه صنعت نفت در ایران جز از مسیر توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی میسر نیست.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، در حاشیه خلیج فارس و در محدوده 46 هزار هکتاری استان بوشهر قرار گرفته و شامل سه منطقه پارس یک (پارس جنوبی) با وسعت 14 هزار هکتار که در شهرستان عسلویه قرار دارد، پارس دو (کنگان) که در محدوده 16 هزار هکتاری شهرستان کنگان واقع شده و پارس سه (پارس شمالی) که 16 هزار هکتار از محدوده شهرستانهای دیر، دشتی،تنگستان و بوشهر را در برگرفته است.