جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

تدوین بانک اطلاعات جامع ویژه کودکان کار در بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

تدوین بانک اطلاعات جامع ویژه کودکان کار در بوشهر

تدوین بانک اطلاعات جامع ویژه کودکان کار در بوشهر

تدوین بانک اطلاعات جامع ویژه کودکان کار در بوشهر

روابط عمومی استانداری بوشهربه نقل ازعباس برزگرزاده افزود: با ایجاد
بانک اطلاعاتی جامع در استان بوشهر وضعیت خانوادگی، معیشتی، تحصیلی و طبقه اجتماعی کودکان کار مشخص می شود که این وظیفه به عهده بهزیستی گذاشته شد.
وی اضافه کرد: هم اکنون بالغ بر 75 درصد کودکان کار در بوشهر از اتباع افغان و مابقی نیز به شکل سازمان دهی شده در استان بوشهر فعالیت دارند که از طریق نیروی انتظامی نسبت به شناسایی آنها اقدامات لازم اجرا می شود.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر اضافه کرد: در این ارتباط باید بین کودکان نیازمند به کار و کودکانی که به شکل سازماندهی شده در چهار راهها مبادرت به تکدی گری می کنند، تفکیک صورت گیرد.
برزگرزاده بیان کرد: بهزیستی به طور کامل آمادگی زیرپوشش قراردادن نیازمندان واقعی را دارد و برای آموزش و توانمندی کودک و خانواده را در دستور کار قرار می دهد.
وی یادآور شد: برای برطرف کردن نیازهای مالی خانواده راهکارهای مناسبی وجود دارد که در این زمینه نقش کارآفرینان و صاحبان صنایع و خیران بسیار مهم است.
وی ادامه داد: مهم ترین نکته ای که مردم استان بوشهر باید مورد توجه قرار دهند این است که دلسوزی برای کودکان در چهار راهها فقط موجب بروز پدیده تکدی گری و آسیب های متعدد و متعاقب آن می شود.
برزگرزاده بیان کرد: مجموعه دستگاه های اجرایی مکلف به حمایت های قانونی از نیازمندان واقعی و بویژه کودکانی است که باید در محیطی شاداب تربیت شوند و از حق تحصیل محروم نشوند و دفتر امور اجتماعی به شکل مستمر و دقیق مساله حمایت از کودکان کار را مورد ارزیابی قرار می دهد.