جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

تدابیر و هماهنگی های لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور و قانونمند - نمایش محتوای خبر

 

 

تدابیر و هماهنگی های لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور و قانونمند

دانلود

در همه ی شهرستانها تدابیر و هماهنگی های لازم  برای برگزاری انتخاباتی پرشور و قانونمند صورت گرفته است.