جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

تخم‌گذاری لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

تخم‌گذاری لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل بوشهر

تخم‌گذاری لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل بوشهر

تخم‌گذاری لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل بوشهر

 

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: فصل تخم‌گذاری لاک پشت‌های پوزه عقابی در سواحل حفاظت شده استان بوشهر هر ساله در فصل بهار آغاز می‌شود و تا پایان تیر ادامه دارد.

مناطق حفاظت شده ساحلی استان بوشهر محل امنی برای زیست و زادآوری لاک‌پشت‌های دریایی از جمله لاک‌پشت پوزه عقابی است.

از 5 گونه لاک‌‌پشت مشاهده شده در سواحل خلیج فارس دو گونه لاک‌پشت  پوزه عقابی و سبز در سواحل و جزایر منطقه تخم‌ریزی می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از تخم‌گذاری لاک پشت پوزه عقابی در ساحل بوشهر خبرداد و اظهار داشت: لاک‌پشت عقابی در حال حاضر تنها گونه‌ای است که در سواحل جزیره‌ای جنوب ایران بصورت گسترده تر تخم‌گذاری می‌کند.

حسین دلشب با بیان اینکه در طول سواحل و جزایر مختلف استان بوشهر لاک‌پشت دریایی سبز و لاک‌پشت دریایی پوزه عقابی دیده می‌شوند تصریح کرد: در جزایر مند لاک‌پشت نوک عقابی بعنوان گونه غالب، لانه سازی و تخم‌گذاری می‌کنند و تخم‌گذاری گونه سبز بصورت موردی مشاهده شده است.

سواحل خلیج نای بند، جزایر سه گانه منطقه مند شامل نخیلو، تهمادون و ام‌الگرم، سواحل خور زیارت در شمال آن و جزایر خارک و خارکو محل تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان اینکه لاک‌پشتهای ماده در فواصل چند سال یکبار لانه سازی کرده و به دفعات تخم‌گذاری می‌کنند افزود: این لاک‌پشت‌ها در هر بار تخم‌گذاری 100 عدد تخم می‌گذارند و بعد از 50 تا 60 روز دوره رسیدگی تخم، نوزادان از تخم خارج شده و راهی دریا می‌شوند.

وی با اشاره به آغار تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های پوزه عقابی در سواحل نخیلوی استان بوشهر افزود: هرساله درفصل بهار فصل تخم گذاری لاک پشت‌ها آغاز می‌شود و تا اواخر تیرماه ماه به پایان می‌رسد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر  تصریح کرد: سه ماه پس از تخم گذاری، بچه لاک پشت‌ها سر از تخم بیرون می‌آورند و به سمت دریا حرکت می‌کنند.

دلشب بیان کرد: لاک پشت‌های پوزه عقابی هر سه تا چهار سال یک بار به شرایط تخم گذاری می‌رسند که در دو مرحله و به فاصله دو هفته برای تخم گذاری به زادگاه خود باز می‌گردند.

وی عوامل تهدید کننده لاکپشتان دریایی را فعالیتهای صید و صیادی و زباله‌های موجود در سواحل و دریا دانست و تاکید کرد: جمع آوری تخم‌ها برای تغذیه، تلف شدن و صید بچه لاکپشتان، تخریب زیستگاهها و تردد انسان در سواحل و دریا از دیگر عوامل تهدید کننده لاکپشت‌های دریایی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به علامت‌گذاری لاکپشتان دریایی در استان بوشهر بیان کرد: خوشبختانه طی دهه گذشته ضمن علامتگذاری تعداد زیادی از لاکپشتان نوک عقابی در جزایر منطقه مند، مطالعاتی بر روی مشخصات لانه گزینی آنها در این جزایر انجام شده است.

دلشب اجرای طرح هچری سایت برای انتقال لانه‌های در معرض آسیب توسط جزر و مد به نقاط امن‌تر را از دیگر طرح‌های حفاظتی از لاک‌پشتان دریایی دانست و گفت: ضروری است مطالعات و اقدامات بیشتری برای حفاظت از این گونه مهم زیستی صورت گیرد

لاک پشت‌های دریایی از جمله گونه‌های تحت حمایت به شمار می‌رود که در فهرست قرمز سازمان جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی  قرار دارند.