جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

تخلف و جرم انتخاباتی تاکنون در استان بوشهر گزارش نشده است - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

تخلف و جرم انتخاباتی تاکنون در استان بوشهر گزارش نشده است

تخلف و جرم انتخاباتی تاکنون در استان بوشهر گزارش نشده است

تخلف و جرم انتخاباتی تاکنون در استان بوشهر گزارش نشده است

 مدیرکل سیاسی وانتخابات استانداری بوشهر گفت: تاکنون تخلف و جرم انتخاباتی تاثیرگذار در استان گزارش نشده و روند انتخابات با آرامش در حال طی شدن است.