جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

تبار شناسی و جغرافیای تاریخی قوم شبانکاره - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تبار شناسی و جغرافیای تاریخی قوم شبانکاره

علیرضا رمضانی در این کتاب از تمامی جهات شبانکاره و جایگاه جغرافیایی آن را مورد بررسی قرار داده است.وی در پیشگفتار کتاب خود آورده است:

ارتباط تاریخی و جغرافیایی این قوم،ذهن هر مخاطب را به خود گسیل می دارد و هر پشوهشگر را به تکاپو وا می دارد.حاصل تحقیقات اولیه این شد که مکانهای دیگری نیز،به جز شبانکاره جنوب،با همین نام در جاهای دیگر کشورمان و در مناطقی از استانهای دیگر پدیدار شود...طبق این گزارش،سفرهایی به کرمانشاه،مشهد،تصطهبانات و جهرم و دارابگرد ومیمند داشتم که شرح گزارشهای این سفر را همراه با تصاویر در متن آورده ام.