جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

تاکید استاندار بر انتخابی شهرداری توانمند و پاکدست برای بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

تاکید استاندار بر انتخابی شهرداری توانمند و پاکدست برای بوشهر

دانلود

تاکید استاندار بر انتخاب شهرداری توانمند و پاکدست برای بوشهر