جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹

تاکنون هیچ پرونده تخلف انتخاباتی در استان تشکیل نشده است - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

تاکنون هیچ پرونده تخلف انتخاباتی در استان تشکیل نشده است

تاکنون هیچ پرونده تخلف انتخاباتی در استان تشکیل نشده است

تاکنون هیچ پرونده تخلف انتخاباتی در استان تشکیل نشده است

رئیس کل دادگستری استان گفت تخلفات انتخاباتی در استان جزئی و در حد تذکر بوده است.

آقای جمادی افزود فرمانداریها درکنار نیروی انتظامی با حفظ شور انتخاباتی در سطح استان از بسته شدن خیابانهای شلوغ و اصلی شهر جلوگیری می کنند و با گشت های ثابت در خیابانها از بروز تنش میان هواداران ستادهایی که نزدیک به هم هستند پیشگیری می شود..
وی همچنین بر رعایت شئون اسلامی با توجه به آغاز دهه فاطمیه تاکید کرد و گفت  حفظ حرمت این روزها ضروری است و ستادهای انتخاباتی باید از برپایی ستادهای مختلط بپرهیزند