جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

تأكيد استاندار بوشهر بر فرهنگ سازي رعایت الگوی مصرف آب شرب و کشاورزی - نمایش محتوای خبر