سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

بیش از 300 هزار هکتار اراضی استان بوشهر بیابانی است - نمایش محتوای خبر

 

 

بیش از 300 هزار هکتار اراضی استان بوشهر بیابانی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهرگفت:بیش از 300 هزار هکتار اراضی بیابانی در استان بوشهر وجود دارد که احیا بخش مهمی از آنها نیازمند عزم جدی همه دستگاههاست.

بیش از 300 هزار هکتار اراضی استان بوشهر بیابانی است

 

سهیل مهاجری روز جمعه در نشست با مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور افزود:اگردستگاههایی که نسبت به منابع طبیعی و محیط زیست تعهد قانونی دارند همکاری کنند می توان بخش مهمی از بیابان های استان را احیا و مانع توسعه بیشتر بیابان شد.
وی تصریح کرد: بی توجهی به بیابان های استان بوشهر توسعه پایدار را دست نیافتنی تر کرده است و انتظار است دستگا ههایی که شعار توسعه پایدار می دهند به این امر توجه بیشتری نشان دهند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهرگفت:این اداره با اجرای طرح هایی مانند کاشت گیاهان شورپسند ازجمله مالکنموم،آئلوروپوس،حرا و سالیکورنیا در بخش های از زمین های بیابانی استان بوشهر نشان داد این بیابان ها قابل احیا و نباید آنها را رها کرد.
وی تصریح کرد: گیاهان شورپسند بدون نیاز به آبیاری و با استفاده ازآب دریا بصورت جزر و مد در زمین های ماسه ای ساحلی استان کشت شده که تثبیت این اراضی،زیباسازی در سواحل و تولید علوفه از نتایج آن خواهد بود.
مهاجری گفت: اعتبار و امکانات محدود ما در منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر نمی تواند به طرح های احیا حجم بزرگی از بیابان های استان پاسخگو باشد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به 'طرح گندمریز' که امروز مورد بازدید مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری نیز قرار گرفته بود گفت: گندمریز و اراضی اطراف آن یکی از کانون های بحرانی فرسایش بادی بوده که در سالهای اخیر بااقدام های موثر نهالکاری،تپه های شنی و کانون های تولید گردوغبار تثبیت شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر نهالکاری گندمریز را یک نمونه موفق کشوری در زمینه بیابان زدایی قلمداد کرد ویادآور شد: تنوع گونه ای،استفاده ازگونه های بومی،رشد و استقرار گونه ها از وجوه بارز این طرح است.