سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

بیش ازهزار و772 هکتار از زمینهای دولتی در بوشهر از دست متصرفان خارج شد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

بیش ازهزار و772 هکتار از زمینهای دولتی در بوشهر از دست متصرفان خارج شد

بیش ازهزار و772 هکتار از زمینهای دولتی در بوشهر از دست متصرفان خارج شد

بیش ازهزار و772 هکتار از زمینهای دولتی در بوشهر از دست متصرفان خارج شد

 

دادستان بوشهر امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهرگفت: درهشت ماه سال جاری برای هزار و772 هکتار و هشت هزار و 287 مترمربع از زمینهای ملی در این استان حکم رفع تصرف به نفع دولت صادر شده است.

دادستان بوشهر: هزار و772 هکتار و هشت هزار و 287 مترمربع از زمینهای ملی در استان بوشهر حکم رفع تصرف صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی حسن پور امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهرگفت:

درهشت ماه سال جاری برای هزار و772 هکتار و هشت هزار و 287 مترمربع از زمینهای ملی در این استان حکم رفع تصرف به نفع دولت صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه در 8 ماه امسال 100 رای در حوزه اداره کل راه و شهرسازی صادرشد که 45 رای آن مربوط به دادگاه تجدید نظر است افزود: در حوزه راه و شهرسازی با حکم های صادره شده یک هزار و 609 هکتار زمین دولتی به ارزش تقریبی دوهزارو 460 میلیارد ریال رفع تصرف شده است.

دادستان بوشهر اضافه کرد: در حوزه پارس شمالی نیز 85 هکتار و دو هزار و 189 مترمربع زمینهای ملی رفع تصرف و به دولت بازگشته است و در بندر گناوه نیز در زمینه جلوگیری از تجاوز به حریم 60 متری دریا اقدام های خوبی از سوی دادستانی شده و10 هکتار و چهارهزار 712 مترمربع زمین دولتی رفع تصرف شده است.

حسن پور در ادامه گفت: اراضی رفع تصرف شده در بخش منابع طبیعی استان 71 هکتارو هزارو 386مترمربع است که حکمهای لازم در مورد آنها صادرشده است و در مورد تغییر کاربری اراضی در استان بوشهر نیز حکم قضایی در مورد 25 هزار و 804 متر صادرشده است.