جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

بیدلان - نمایش محتوای موسیقی

 

 

بیدلان

Loading the player...

دانلود

بنوشان یارا ، ازآن می ما را که درجان مشتاقان شرار اندازد
   
برآرد دستی ، به شور مستی گذاردل در ، کوی نگاراندازد   
ما بی‌دلانیم ، آتش زبانیم در بزم جانان سر از پا ندانیم
   
ما بی‌دلانیم ، آتش زبانیم در بزم جانان سر از پا ندانیم   
بیا ساقی شب ما را ، چراغان‌گردان خزان خاطر ما را ، بهاران‌گردان
   
بنوشان یارا ، ازآن می ما را که درجان مشتاقان شرار اندازد   
برآرد دستی ، به شور مستی گذاردل در ، کوی نگاراندازد
   
ما بی‌دلانیم ، آتش زبانیم در بزم جانان سر از پا ندانیم 
ما بی‌دلانیم ، آتش زبانیم در بزم جانان سر از پا ندانیم