جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

بوشهر نایب قهرمان کشتی ایران - نمایش محتوای خبر

 

 

بوشهر نایب قهرمان کشتی ایران

نوجوانان کشتی خوش درخشیدند

بوشهر نایب قهرمان کشتی ایران

رقابت هاي مقدماتي كشتي فرنگي جوانان قهرماني كشور در گروه ج، پايان يافت و تيم هاي راه يافته براي كسب مقام هاي اول تا نهم مشخص شدند.
 رقابت هاي كشتي فرنگي جوانان قهرماني كشور در گروه ج با حضور 10 تيم و در دو گروه پنج تيمي روزهاي 8 و 9 مهرماه در شهرستان رشت استان گيلان برگزار مي شود.
پس از پايان رقابت هاي مقدماتي تيم هاي زير در ديدارها براي كسب مقام اول تا نهم حضور دارند.
فينال: گيلان  - بوشهر
رده بندي: چهار محال وبختياري- كرمان
پنجم: گلستان - زنجان
هفتم: قزوين – يزد
نهم: سيستان و بلوچستان – خراسان جنوبي
نتايج ديدارهاي مقدماتي به شرح زير است:
گروه الف: گيلان – چهارمحال و بختياري- زنجان- سيستان و بلوچستان- يزد
گروه ب: كرمان- بوشهر- خراسان جنوبي- گلستان- قزوين
گروه الف:
گيلان 8- يزد صفر
چهارمحال و بختياري 6- زنجان 2
گيلان 5 - چهارمحال و بختياري 3  
زنجان 6- سيستان و بلوچستان 2
گيلان 7- سيستان و بلوچستان يك
چهارمحال وبختياري 6- يزد 2
گيلان 8- زنجان صفر
يزد 5- سيستان و بلوچستان 2
زنجان 4، برنده – يزد 4 (امتياز مثبت 20 به 19 به سود زنجان)
چهارمحال و بخيتاري 7- سيستان و بلوچستان يك
گروه ب:
گلستان 8 – خراسان جنوبي صفر
بوشهر 4- برنده-  كرمان 4  (امتياز مثبت 19 به 17 به سود بوشهر)
بوشهر 8- خراسان جنوبي صفر
كرمان 4، برنده - قزوين 4 (امتياز مثبت 19 به 17 به سود كرمان)
كرمان 4، برنده-  گلستان 4 (امتياز مثبت 19 به 17 به سود كرمان)
بوشهر 5- قزوين 3
كرمان 8- خراسان جنوبي صفر
گلستان 4، برنده - قزوين 4 (امتياز مثبت 20 به 14 به سود گلستان)
بوشهر 6 – گلستان 2
قزوين 7- خراسان جنوبي صفر