جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

بوشهر درمیان هفت استان دچار مشکل تغذیه ای - نمایش محتوای خبر

 

 

بوشهر درمیان هفت استان دچار مشکل تغذیه ای

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از سال 92 که موضوع تغذیه و امنیت غذایی موردتوجه قرار گرفت، هفت استانی که دچار مشکلات تغذیه‌ای بودند شناسایی شدند که یکی از آنها استان بوشهر است.

بوشهر درمیان هفت استان دچار مشکل تغذیه ای

 

 زهرا عبداللهی درنشست کمیته سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: بخش کوچکی از موضوع تغذیه و امنیت غذایی برعهده دانشگاه علوم پزشکی است و برای بهبود وضع تغذیه استان باید همه بخش‌ها با محوریت استانداری همکاری کنند.
وی اضافه کرد: استان بوشهر همیشه یکی از استانهای پیشگام در اجرای برنامه‌های بهداشتی است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این نشست گفت: تغذیه یک از پیش‌ نیازی‌های اصلی سلامت است.
دکترعبدالمحمد خواجه ئیان افزود: در بررسیهای صورت گرفته، استان بوشهر در سطح‌بندی وضعیت تغذیه‌ای، در وضعیت ناامن غذایی قرارگرفته است.
وی اضافه کرد: هدف از برگزاری این نشست معرفی برنامه‌ها و گرفتن نظرات کارشناسی دستگاههای ذی ربط است.