سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

بهسازی و مقاوم سازی یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی روستایی در کشور - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

بهسازی و مقاوم سازی یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی روستایی در کشور