جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

بسيجي واقعي براي پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي همواره خود را مجهز به سلاح ايمان و علم مي كند - نمایش محتوای خبر