جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

برگزیدگان مسابقات هفتگی شطرنج شهرستان بوشهر معرفی شدند - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزیدگان مسابقات هفتگی شطرنج شهرستان بوشهر معرفی شدند

این رقابت ها با حضور20 شطرنج باز درهفت دور  برگزار شد که مسعود مطرقی، مصیب بوستانی و بهروز حق شناس اول تا سوم شدند.