سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری کورس زمستانی در شهر وحدتیه - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری کورس زمستانی در شهر وحدتیه

برگزاری کورس زمستانی در شهر وحدتیه

رئیس هیئت سوارکاری استان بوشهر گفت،در ادامه مسابقات لیگ سوارکاری کورس زمستانه استان دور سوم مسابقات را در شهرستان دشتستان شهر وحدتیه مورخ 24 دیماه روزجمعه در دو دور  A و B انجام میشود ضمنا در گروه B( مبتدی )مسابقات شرکت اسبهای محلی بلامانع میباشد مهدی فرامرزی افزود: که دور های چهارم  به میزبانی(تنگستان اهرم)،پنجم به میزبانی(کنگان) و ششم  (نهایی) به میزبانی گناوه همراه با کورس سوارکاری مبتدی بانوان انجام خواهد شد.