جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

برگزاری مجمع انتخابات هیات والیبال استان - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری مجمع انتخابات هیات والیبال استان

برگزاری مجمع انتخابات هیات والیبال استان با حضور رئیس فدراسیون والیبال کشور

برگزاری مجمع انتخابات هیات والیبال استان

 با پایان یافتن دورچهارساله ریاست هیات والیبال استان مجمع انتخابات این هیات 29 دی با حضور داور زنی رئیس فدراسیون والیبال کشورو اعضای مجمع برگزار می شود.

تاکنون3 نفر برای پست ریاست این هیات نامزد شده اند.