جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

برگزاری دوره آموزش نویسندگی در رادیو در مرکز بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری دوره آموزش نویسندگی در رادیو در مرکز بوشهر

 

 به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز بوشهر دوره نویسندگی در رادیو از تاریخ95/12/7 تا 8 /12 /95 در مرکز بوشهر برگزار می شود .هدف از برگزاری این دوره ارتقاء شغلی و فردی عوامل تولید در رادیو است . این دوره برای تهیه کنندگان –گویندگان- گزارشگران - نویسندگان و متصدیان صدا برگزار می شود..