سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

برگزاری دوره آموزشی مرکز تلفنی الکاتل معاونت فنی مرکز بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری دوره آموزشی مرکز تلفنی الکاتل معاونت فنی مرکز بوشهر

برگزاری دوره آموزشی مرکز تلفنی الکاتل معاونت فنی مرکز بوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز بوشهر دوره آموزشی مرکز تلفنی الکاتل از دوازدهم تا شانزدهم اسفند به مدت 36 ساعت زیر نظر استاد بابابی تدریس می شود هدف از این دوره آموزشی کاهش هزینه های تلفنی ، مباحث امنیتی به جای استفاده از بستر مخابرات از بستر اقتصادی ftm1  و نحوه نگهداری از مرکز تلفنی الکاتل است و خدمات موثری به همکاران خود نظیر ارائه خطوط جدید voip ، آنالوگ و دیجیتال ، عیب یابی خطوی تلفن ، ارائه فیچر و امکانات مختلف و برقراری ارتباط با مراکز تلفنی دیگر که باعث ارتقاء دانایی ، توانایی ، نگرش فراگیران ، حرکت به سوی تعالی فردی ، شغلی و توانمندی کارکنان انجام می گیرد.