سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری جلسات ارزیابی برنامه های صدا در مرکز بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری جلسات ارزیابی برنامه های صدا در مرکز بوشهر

برگزاری جلسات ارزیابی برنامه های صدا در مرکز بوشهر

در جلسات ارزیابی برنامه های صدا، ابتدا تهیه کننده برنامه به ارائه توضیح درباره موضوع برنامه و نحوه اجرا، تولید و پخش آن می پردازد و سپس به تبیین مباحث ارائه شده در برنامه باتوجه به مناسبتها و موضوعات مهم، می پردازند.

کارشناسان این جلسات با رویکرد و اهداف کمک کننده به برنامه های سازمان به ارائه نقد و بررسی این برنامه ها می پردازند و نقطه نظرات خود را در راستای کمک به ارتقاء سطح کیفی و کمی برنامه ها به لحاظ فنی و محتوایی و ابعاد زیباشناسی آنها، بیان می فرمایند و البته تهیه کننده برنامه هم در خلال صحبتهای کارشناسان به دفاع از ایرادات وارده می پردازند.

در نهایت با تعاملی که بین کارشناسان و ارزیابان محترم صدای مرکز بوشهر و برنامه سازان عزیز آن مرکز صورت می گیرد، باعث ایجاد رشد و بالندگی هرچه بیشتر برنامه ها می شود.