جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

برندگان برنامه سرای مهر - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه سرای مهر

شناسه : 74550805
برندگان برنامه سرای مهر

جهت دریافت جایزه خود با همراه داشتن شناسنامه و یا کارت ملی به درب شمالی صدا و سیما واقع در خیابان ولی عصر مراجعه کنید و یا با شماره تلفن های 162 و 2530714(0771) تماس بگیرید.

 

الهام بحرینی

عبدالرحمن روشن زاده

فاطمه شریفی

شیرین گرگین