جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

برنامه مقابله با بحران‌های طبیعی در استان بوشهر تدوین شد - نمایش محتوای خبر

 

 

برنامه مقابله با بحران‌های طبیعی در استان بوشهر تدوین شد

برنامه مقابله با بحران‌های طبیعی در استان بوشهر تدوین شد

برنامه مقابله با بحران‌های طبیعی در استان بوشهر تدوین شد

فرزاد رستمی صبح امروز در جلسه مدیریت ریسک مخاطرات اولویت‌دار استان بوشهر با بیان اینکه این استان از نقاط حادثه خیز در کشور معرفی شده است اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته بیشتر حوادث طبیعی شامل زلزله، طوفان، سیل، خشکسالی و دیگر بلایا  هرسال در استان بوشهر رخ می‌دهد که مدیریت ریسک در این عرصه مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تاکید به بررسی مخاطرات طبیعی و زیست محیطی در مناطق مختلف کشور گفت: برای برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه‌ای،کالبدی و ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری ضروری است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با تاکید بر ارائه راهکارها و تدوین برنامه در هنگام مخاطرات طبیعی و کاهش اثراث زیان‌بار آن خاطر نشان کرد: با توجه به پهنه بندی مخاطرات طبیعی و تحلیل آن برای ایجاد طرح‌های زیرساختی، شریان‌های حیاتی و تمامی طرح‌های عمرانی و در نهایت برآورد میزان خسارت ناشی از وقوع مخاطره و ارائه راهکارهای مدیریت مخاطرات باید مورد توجه قرار بگیرد.

رستمی با  تاکید بر تدوین برنامه برای مقابله با بحران‌‌های طبیعی  گفت: کاهش اثرات زیان بار مخاطرات و داشتن برنامه عملیاتی به هنگام وقوع بحران جزء ضروریات مدیریت ریسک و کاهش اثر وقوع مخاطرات است.

وی از تدوین برنامه لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه  خبرداد و افزود: این بخش در دو مرحله نیز تهیه شده که مرحله نخست شناسایی و پهنه بندی مخاطرات اولویت‌دار استان بوشهر است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه مرحله دوم مقابله با بحران‌‌ها خاطر نشان کرد: مرحله دوم  این طرح، ارائه راهکارهای مدیریت مخاطرات مطالعه شده استان بوشهر است که نشست تخصصی در این عرصه انجام شده است.

رستمی تصریح کرد: در استان بوشهر شش بلای حادثه ساز مانند سیل، زلزله، خشکسالی، گردوغبار، طوفان و آلودگی هوا وجود دارد که تهیه طرح پهنه بندی مخاطرات اولویت‌دار استان نقش مهمی در مدیریت این بحران‌ها دارد.