سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۰

برق بخش شنبه بوشهر به وضعیت پایدار نسبی رسید - نمایش محتوای خبر

 

 

برق بخش شنبه بوشهر به وضعیت پایدار نسبی رسید

برق بخش شنبه بوشهر به وضعیت پایدار نسبی رسید

برق بخش شنبه بوشهر به وضعیت پایدار نسبی رسید

 

 مدیربرق دشتی استان بوشهر گفت: با انجام تغییراتی درشبکه، مشکل افت شدید ولتاژ برق بخش شنبه درچند روزگذشته به دلیل وطسوج این شهرستان که گرمای شدید ناپایدار ومنجر به قطعی های مکرر شده بود، برطرف و به وضعیت پایداری نسبی رسید.