سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

برداشت بی رویه آب تهدیدی جدی برای نسل های آینده - نمایش محتوای خبر

 

 

برداشت بی رویه آب تهدیدی جدی برای نسل های آینده

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گفت با وجود هشدارهای فراوان عده ای دردشت های استان با نادیده گرفتن قوانین در حال برداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی هستند  تا جایی که دشت های بوشکان، جم و ریز ممنوعه اعلام شده اند

آقای رجایی افزود دربرخی دشت های استان از جمله بوشکان، جم، تنگ ارم و دشت پلنگ میزان افت و تنزل سطح آب زیرزمینی به حدی است که بهره برداران به صورت مستمر با تعمیق و کف شکنی به دنبال آب هستند .

وی  گفت بر اساس اعلام کارشناسان در 45 درصد دشت های کشور میزان برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی آنها بیش از 100 درصد ظرفیت آب تجدید شونده است، این در حالی است که متوسط برداشت آب نبایستی از 40 درصد  بیشتر باشد.