جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

بدون استفاده ماندن 60 درصد ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

بدون استفاده ماندن 60 درصد ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر بوشهر

دانلود

بیش از 60 درصد ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر بوشهر بدون استفاده باقی مانده است.