جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

با تولد هر نوزاد یک درخت در بیمارستان کنگان کاشته می‌شود - نمایش محتوای خبر

 

 

با تولد هر نوزاد یک درخت در بیمارستان کنگان کاشته می‌شود

با تولد هر نوزاد یک درخت در بیمارستان کنگان کاشته می‌شود

با تولد هر نوزاد یک درخت در بیمارستان کنگان کاشته می‌شود

طرح «هر تولد یک درخت» امروز همزمان با روز درخت کاری در بیمارستان امام خمینی کنگان آغاز شد.

رئیس این بیمارستان گفت: هر درختی که کاشته می‌شود، شناسنامه خواهد داشت و  مشخصات نوزاد و زمان و مکان کاشت نهال در آن ثبت می‌شود.دکتر حیدری هدف از این طرح را ترویج فرهنگ درختکاری ،حفظ ونگهداری جنگل ها، توسعه فضای سبز وارج نهادن به مواهب طبیعی درمیان خانواده ها عنوان کرد