سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

بانک اطلاعات دعوت شدگان رده سنی - نمایش محتوای خبر

 

 

بانک اطلاعات دعوت شدگان رده سنی

بانک اطلاعات دعوت شدگان رده سنی آقایان وبانوان فوتبال بوشهری به اردوهای تیم ملی طی سه ماهه ( فروردین ، اردیبهشت وخرداد 95 ) به شرح جدول زیر می باشد

بانک اطلاعات دعوت شدگان رده سنی

 

ردیف شروع اردو پایان اردو تعداد روز محل اردو رده سنی اسامی بازیکنان باشگاه
1 2 / 1 / 95 10 / 1 / 95 9 روز تهران زیر19سال ابوالفضل محمد حسنی پارس جنوبی جم
2 18 / 1 / 95 21 / 1 / 95 4 روز تهران زیر13سال محمد مهدی زیراهی فرد ، شاهین غلام زاده فرد پارس و فولاد
3 21 / 1 / 95 27 / 1 / 95 7 روز تهران زیر19سال ابوالفضل محمد حسنی ، علی قربانی ، رضا دهقان پارس جنوبی جم و شاهین شهرداری
4 5 / 2 / 95 10 / 2 / 95 6 روز تهران * ابوالفضل محمد حسنی ، رضا دهقان *
5 31 / 1 / 95 3 / 2 / 95 4 روز تهران زیر13سال ایلیا هندی ، سعید رزمی ستارگان و پارس خلیج فارس
6 7 / 1 / 95 10 / 1 / 95 4 روز تهران زیر14سال فاطمه دریس پوریان ، بهارسیروس ، رقیه  قاسم نژادو زهرا شریفی فولاد بوشهر و تنگستان
7 15 / 1 / 95 17 / 1 / 95 3 روز تهران زیر14سال بهار سیروس - فاطمه دریس پوریان فولاد بوشهر
8 21 / 1 / 95 25 / 1 / 95 5 روز تهران زیر14سال بهار سیروس - فاطمه دریس پوریان *
9 2 / 2 / 95 5 / 2 / 95 4 روز تهران زیر14سال بهار سیروس - فاطمه دریس پوریان *
10 5 / 2 / 95 13 / 2 / 95 9 روز تاجیکستان زیر14سال بهار سیروس *
11 14 / 1 / 95 19 / 1 / 95 6 روز تهران زیر14سال ابوالفضل زنگواری استقلال بوشهر
12 12 / 2 / 95 19 / 2 / 95 8 روز گرگان زیر16سال رقیه قاسم نزاد،زهراشریفی تنگستان
13 26 / 2 / 95 1 / 3 / 95 7 روز مازندران زیر19سال ابوالفضل محمد حسنی پارس جنوبی جم
14 28 / 2 / 95 31 / 2 / 95 4 روز تهران زیر13سال شاهین غلام زاده فرد ، محمد مهدی زیراهی فرد، سعید رزمی فولاد ، پارس خلیج فارس وستارگان
15 11 / 3 / 95 16 / 3 / 95 6 روز تهران زیر19سال ابوالفضل محمد حسنی پارس جنوبی جم
16 22 / 3 / 95 29 / 3 / 95 8 روز تهران زیر16سال بهارسیروس فولاد بوشهر
17 22 / 3 / 95 3 / 4 / 95 13 روز تهران - بیرجند - تهران زیر19سال ابوالفضل محمد حسنی پارس جنوبی جم