جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

باقي ماندن بر عمل سخت تر از اصل عمل است - نمایش محتوای تلویزیون