جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

بافت قدیم بوشهر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

بافت قدیم بوشهر

 

بافت قدیم بوشهر منطقه ای مسکونی در ساحل این بندر است که در محدوده بافت قدیمی خود دارای چهار محله مرکزی به نام های کوتی، بهبهانی، شنبدی و دهدشتی است  این بافت قدیمی اکنون به ثبت میراث فرهنگی رسیده است.

بافت تاریخی بوشهر ۳۸ هکتار مساحت وحدود ۹۰۰ بنا دارد که از منحصربه فرد ترین و زیباترین بافت های مسکونی ایران است.
اوج شکوفایی این بافت مربوط به دوره قاجار است و شهر بوشهر دروازه ورود ملل مختلف به ایران بوده است.