جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

بازپسگیری 16هکتار از اراضی حریم رودخانه و دریا از متخلفان در گناوه - نمایش محتوای خبر

 

 

بازپسگیری 16هکتار از اراضی حریم رودخانه و دریا از متخلفان در گناوه

بازپسگیری 16هکتار از اراضی حریم رودخانه و دریا از متخلفان در گناوه

بازپسگیری 16هکتار از اراضی حریم رودخانه و دریا از متخلفان در گناوه

 

رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های گناوه و دیلم گفت: این زمین‌ها طی یک سال گذشته از دست سودجویان درآمد و به دولت بازگردانده شد.

آقای  نجاتی افزود: متخلفان با شیوه‌های مختلف مانند دیوار کشی، ریختن سنگ و خاک و ساخت خاکریز زمین‌های ملی را تصرف کرده بودند، که با هماهنگی با مقام قضایی موارد تخلف تخریب شد. 

مدیر اداره منابع آب شهرستان‌های گناوه و دیلم تصریح کرد: حفاظت از حریم و بستر رودخانه ها بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست.