جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

بازدید معاون اول رییس جمهور از بندر بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

بازدید معاون اول رییس جمهور از بندر بوشهر

معاون اول رييس جمهور كه ديروز مهمان استان بود سري به بندر بوشهر زد و با توضيحات وزير راه و شهرسازي و مديركل بنادر و دريانوردي در جريان فعاليت هاي اين بندر قرار گرفت

اما پيش از اين بازديد آقاي آخوندي وزير راه و شهرسازي به سراغ بافت قديم بوشهر رفت و از ساختمان درحال بازسازي دانشكده هنر ومعماري دانشگاه خليج فارس بازديد كرد.

وي گفت وزارت راه و شهرسازي يكي از اولويت هاي خود را بازسازي بافت هاي قديمي شهرها و زنده كردن  ارزش هاي معماري اصيل ايراني اسلامي قرار داده است.

آقاي آخوندي افزود در كشور 24 هزار هكتار بافت تاريخي در 400 شهر و 77 هزار هكتار بافت فرسوده وجود دارد كه با همكاري شهرداري ها و استانداري ها به فكر احياء آن ها هستيم.

وزير راه و شهرسازي از خانه در حال بازسازي دكتر كوليوند در بافت قديم بوشهر بازديد كرد.