جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

بارش های خوب در استان - نمایش محتوای خبر

 

 

بارش های خوب در استان

بارش هایی که از شنبه شب آغاز شد همه نقاط استان را فرا گرفت. هواشناسی اعلام کرده وسعت و میزان بارش ها کم سابقه بوده است. بارش هایی که کشاورزان به ویژه دیم کاران را خوشحال کرد.

بارش ها که همراه با رعد و برق و باد بود در مناطق شمالی شروع شد و بعد به سراغ جنوب استان رفت. به طوری که در جم 34 میلی متر باران بارید.

در مجموع از شنبه شب تا صبح دیروز بیش ترین تنگ ارم با40 میلی متر بیش ترین بارندگی را داشته و بعد از آن جم و برازجان با 34 و 33 میلی متر قرار دارند. بارش ها در بقیه نقاط استان هم بین 8 تا 25 میلی متر بوده است.

اما ورود سامانه بارشی کاهش دما را هم به همراه داشته. به گزارش هواشناسی از شنبه تا امروز دمای هوا در مناطق مختلف استان بین 3 تا 9 درجه کاهش یافته. بیش ترین کاهش دما که 9 درجه بوده در برازجان اتفاق افتاده.

روند کاهش دما تا چهارشنبه ادامه دارد و بعد از آن دما ثابت خواهد ماند.  خلیج فارس هم که دیروز ناآرام بوده امروز در شمال استان به نسبت آرام شده اما در جنوب استان همچنان مواج است.

XX