جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

ای شیعه مگر قتل شه کرببلا شد - نمایش محتوای خبر

 

 

ای شیعه مگر قتل شه کرببلا شد

دانلود

نوحه خوان : کردی زاده (بخشو)
ای شیعه مگر قتل شه کرببلا شد – یا ماه عزا شد
یا ماتم فرزند علی شیر خدا شد – در دشت بلا شد
ای شیعه به سر زن که زنو ماه عزا شد – قتل شهدا شد
راس شه دین زیب سنان جلوه نما شد – در دشت بلا شد
ای شیعه مگر قتل شه کرببلا شد – یا ماه عزا شد
یا ماتم فرزند علی شیر خدا شد – در دشت بلا شد
چون آب به روی شه لب تشنه ببستند - دلها بشکستند
بسیار عزیزان حسین تشنه نشستند – در دشت بلا شد
ای شیعه مگر قتل شه کرببلا شد – یا ماه عزا شد

یا ماتم فرزند علی شیر خدا شد – در دشت بلا شد
یک غنچه گل بر سر دست شه مظلوم – آن کودک معصوم
مانند پدر یک شبه انگشت نما شد – در دشت بلا شد
ای شیعه مگر قتل شه کرببلا شد – یا ماه عزا شد
یا ماتم فرزند علی شیر خدا شد – در دشت بلا شد
از تیر جفا اصغر او غرق به خون شد زینب به فغان شد
این ظلم و ستم جمله ز اولاد زنا شجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ