جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

ایجاد 140 اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای 50 هزار نفر تا پایان سال - نمایش محتوای خبر

 

 

ایجاد 140 اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای 50 هزار نفر تا پایان سال

دانلود

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در بوشهر گفت : تا پایان سال 140  اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای 50 هزار نفر ایجاد میشود.