جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

ایجاد هفت هزار فرصت شغلی در بخش صنعت، معدن و اصناف استان بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

ایجاد هفت هزار فرصت شغلی در بخش صنعت، معدن و اصناف استان بوشهر

ایجاد هفت هزار فرصت شغلی در بخش صنعت، معدن و اصناف استان بوشهر

ایجاد هفت هزار فرصت شغلی در بخش صنعت، معدن و اصناف استان بوشهر

سید حسین حسینی محمدی در حاشیه بازدید خبرنگاران از برخی واحدهای صنعتی شهرستان بوشهر افزود: بر
همین اساس در سه ماه نخست امسال 48 واحد صنعتی و تولیدی با پیش بینی سرمایه گذاری 46هزار و 131میلیارد ریال و یک هزار و 794فرصت شغلی صادر شده است.
وی تصریح کرد: در این مدت پنج فقره پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و صنعتی نیز با سرمایه‌گذاری 27 میلیارد ریال و 29 فرصت شغلی در این استان صادر شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: پارسال 243 فقره جواز تاسیس واحد تولیدی صنعتی با پیش بینی سرمایه‌گذاری 12 هزار میلیارد ریال و شش هزار و 200 فرصت شغلی در استان بوشهر صادر شد.
وی با اشاره به اینکه بین 15 تا 20 درصد جوازهای تاسیس واحدهای تولیدی منجر به صدور پروانه بهره‌برداری می‌شود افزود: پارسال 95 واحد صنعتی و تولیدی استان بوشهر موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شدند که در این واحدها پنج هزار و 712 میلیارد ریال سرمایه‌‌گذاری شده است.
حسینی محمدی با اشاره به راه‌اندازی بخش تحقیق و توسعه مراکز تولیدی و صنعتی استان بوشهر اظهار کرد: تا قبل از سال 1395، 13 واحد تولیدی این استان مجهز به بخش تحقیق و توسعه بودند که در زمان حاضر با افزایش 70 درصدی 23 واحد صنعتی و تولیدی استان به این بخش مجهز هستند.
وی با تاکید بر توجه به آموزش و مهارت افزایی بیان کرد: پارسال 53 هزار نفر ساعت آموزش و مهارت‌افزایی برای بنگاه‌های صنعتی، معدنی، تجاری و صنفی ارائه شد.
وی افزود: طرح مطالعاتی واکتشافی مواد معدنی بیتومین و فسفات در معادن شهرستانهای دشتی و دشتستان استان بوشهر برای نخستین بار اجرا شده است.