سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

آهنگ عروج - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آهنگ عروج

آهنگ عروج مجموعه شعریست به قلم خوانا و شیرین امرالله خدری که اینبار به پارسی معیار دلنوشته های خود را به رشته تحریر درآورده است.

در مطلع این کتاب آمده است:

ابتدا با نام خلاق مبین

صانع و بخشنده و جان آفرین

گر چه خود از قاصران عاصیم

راهیان را بلکه گردم خوشه چین

رهروی دلباخته گاه سحر

با زبان حال گفتی اینچنین

...