جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

اهمیت آبزیان خلیج فارس - صفحه اول صدا و سیما مرکزی بوشهر

 

 

اهمیت آبزیان خلیج فارس

اهمیت آبزیان خلیج فارس


Loading the player...

دانلود

آبزیان، به جانورانی اطلاق می شوند که زندگیشان وابسته به آب بوده و ساکن اقیانوس ها، دریاها و رودخانه ها و.....می باشند و قادر به زندگی در خشکی نیستند. همچنین آبزیان از نظر نوع زیست؛ به دو صورت ماهیان سردآبی و ماهیان گرم آبی وجود دارند که براساس مشخصات فیزیولوژیکی خود در اقیانوس ها، دریاها، خلیج ها، رودخانه ها، تالاب ها پراکنده اند.
طبق تقسیم بندی های انجام شده آبزیان به سه گروه ماهی های استخوانی، ماهی های غضروفی و گروه های مختلف ماهی های بدون آرواره تقسیم می شوند.
با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و نیز به دلیل وجود حدود ۵ هزار کیلومتر مرز دریایی در جنوب و ۲ هزار کیلومتر در شمال و رودخانه های جاری در سطح کشور، می توان گفت، کشور ایران از نظر تنوع گونه های مختلف آبزیان در جایگاه ویژه ای قرار گرفته است، به طوری که براساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی ایران رشد آبزی پروری در ایران سالی؛ ۲۵ تا ۳۰ درصد است که همین رشد باعث کسب رتبه دوم در سطح جهان شده است.

باید اضافه کرد، گونه های منحصر به فردی از آبزیان در آب های داخلی کشورمان وجود دارند که از این میان می توان به ۲۳ گونه بومی اشاره که عبارتند از: ۱۰ گونه از خانواده ی ماهی کپور، ۶ گونه از سگ ماهیان جویباری، ۱ گونه از لوچ ماهیان یا رفتگر ماهیان خاردار، ۴ گونه از کپور دندانه دار و ۱ گونه از گربه ماهیان.

قباد( شاه ماهي)، را شكوه حلوا سفيد يا زبيده، شوريده، حلوا سياه، سرخو، شعري، سبيتي، خاور و دختر ناخدا از مهمترين ماهی های خــوراكی و اره ماهي، بمبك، ماهی لقمه،اسب ماهی از ماهی های غير خوراكی خليج فارس محسوب می شوند.