رونق تولید ملی | دوشنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۸

انجام مطالعات جامع فرهنگي،اجتماعي و زيست محيطي در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس - نمایش محتوای خبر

 

 

انجام مطالعات جامع فرهنگي،اجتماعي و زيست محيطي در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس از تدوين و اجراي طرح هاي جامع مطالعات توسعه پايدار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس خبر داد و گفت  اين مطالعات بر اساس اهداف و روش اجرايي كاملاً منطبق و متكي بر ظرفيت ها و توانمندي ها انجام می شود.

آقای نصوری افزود  توسعه پايدار ايجاب مي كند كه رشد بخش صنعت با رشد ساير ابعاد اجتماعي و زيست محيطي هماهنگ شود.

وی  مطالعات جامع فرهنگي-اجتماعي منطقه ويژه پارس را در سه بعد، مطالعه جامع پيامدهاي فرهنگي اجتماعي استقرار صنعت نفت و گاز در سطح منطقه ويژه اقتصادي

انرژي پارس، تدوين نقشه راه و سند راهبردي مشاركت  و ارزيابي برنامه هاي توسعه شهرستان هاي عسلويه، كنگان و جم برشمرد.