جهش تولید | دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹

انتخابات آگاهانه - نمایش محتوای خبر

 

 

انتخابات آگاهانه

دانلود

یکی از الزامات انتخاباتی ،انتخابات سالم، رقابتی، قانونی و آزاد است، باید انتخاباتی را برگزار کنیم که مردم به راحتی بتوانند به انتخاب خوب دسترسی داشته باشند.راي مردم ايران در انتخابات 29 ارديبهشت آگاهانه و در جهت اعتلاء و سرافرازي هرچه بيشتر جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.