رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

امسال 38 دوربين كنترل سرعت در محورهاي استان نصب مي شود - نمایش محتوای خبر

 

 

امسال 38 دوربين كنترل سرعت در محورهاي استان نصب مي شود

پيش بيني مي شود تا پايان اسمال با مجهز شدن محور شمالي استان به اين سيستم همه محورهاي استان داراي دوربين كنترل سرعت مي شوند.