جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

آماده همکاری برای تدوین و چاپ کتاب پیشگامان مبارزه با استعمار در جنوب هستیم - نمایش محتوای خبر

 

 

آماده همکاری برای تدوین و چاپ کتاب پیشگامان مبارزه با استعمار در جنوب هستیم

دکتر مشایخی در نشست هماهنگی برگزاری کنگره بین المللی شهید رییسعلی دلواری افزود: شهید رییسعلی دلواری، همرزمانش و علمایی که نهضت جنوب در مبارزه با استعمار را هدایت کردند، در مجموع 12 نفر هستند که معرفی این شخصیت ها و نقش آنان در مبارزه با استعمار کار ارزشمندی است.
وی افزود دراین زمینه از توان کسانی که دراین عرصه فعالیت ها و آثاری داشته اند بهره می بریم و امیدواریم این کتاب برای ارائه در کنگره بین المللی صدمین سالگرد شهادت رییسعلی دلواری آماده شود.