سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

افشاگری معاون قضایی دادستان کل کشور درباره خرابکاری دولت در ماه آخر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

افشاگری معاون قضایی دادستان کل کشور درباره خرابکاری دولت در ماه آخر

دانلود

افشاگری معاون قضایی دادستان کل کشور درباره خرابکاری دولت در ماه آخر: معادن را به حراج گذاشته اند.

اوباش را اجیر می کنند که مراکز دولتی را آتش بزنند!