جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

افزایش 54 درصدی تخلیه و بارگیری کالاهای کانتینری در بندر بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش 54 درصدی تخلیه و بارگیری کالاهای کانتینری در بندر بوشهر

دانلود

افزایش 54 درصدی تخلیه و بارگیری کالاهای کانتینری در بندر بوشهر