جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

افزایش میزان برداشت از مخزن گازی پارس جنوبی تا پایان سال - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش میزان برداشت از مخزن گازی پارس جنوبی تا پایان سال

دانلود

 افزایش میزان برداشت از مخزن گازی پارس جنوبی تا پایان سال