جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

افزایش صید میگو در آبهای بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش صید میگو در آبهای بوشهر

افزایش صید میگو در آبهای بوشهر

افزایش صید میگو در آبهای بوشهر

عباس آهنگر مقدم روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: براساس مصوبه کمیته صید استان بوشهر صید میگو از پنجم برای قایق ها و از هفتم مردادماه امسال برای لنج های صیادی در آبهای سرزمینی این استان آغاز و تا پایان روز ششم شهریور ماه جاری ادامه داشت.
وی اظهار کرد: براساس آخرین آمار از زمان آغاز تا پایان سی دومین روز مهلت صید یکهزار و 482تن میگو از آبهای استان بوشهر صید شده است.
آهنگر مقدم اظهار کرد: این میزان صید نسبت به صید یکهزار و سه تنی مدت مشابه سال گذشته 47.7درصد افزایش نشان می دهد.
وی افزود: درعملیات صید میگوی امسال هشت هزار صیاد در قالب 500 فروند قایق و 450 فروند لنج در آبهای استان بوشهر مشارکت دارند.
آهنگر مقدم اظهار کرد: امسال طرح دریابست یا ممنوعیت صید برای حفظ ذخایر آبزیان بویژه میگو از شانزدهم تیر آغاز شده بود که پنجم مرداد همزمان با آغاز صید میگو به پایان رسید.
وی با اشاره به فعالیت 28 بندر صیادی در استان بوشهر اضافه کرد: هم اکنون 25 مرکز تخلیه صید میگو در استان بوشهر درنظر گرفته شده است که محصول قایق ها و لنج ها باید در این مراکز تخلیه شود.
وی یادآورشد: پارسال در40 روز عملیات صید میگو در آبهای استان بوشهر یکهزار و228 تن میگو برداشت شد.
استان ساحلی بوشهر نقشی مهم، درصید و صیادی دارد طوریکه صیادان سالانه افزون بر61هزار تن انواع آبزیان این استان را صید و به بازار فروش عرضه می کنند.
12تا 13هزار صیاد در امر صید و صیادی در استان بوشهر فعالیت و با احتساب فروشندگان و صنایع فرآوری آبزیان و خانواده آنان بخش عظیمی از جمعیت این استان از این راه ارتزاق می کنند.