رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

افزايش سرعت باد و مواج شدن خليج فارس . دريانوردان مراقب باشند - نمایش محتوای خبر

 

 

افزايش سرعت باد و مواج شدن خليج فارس . دريانوردان مراقب باشند

مديركل هواشناسي استان گفت از امشب سرعت باد با جهت شمال غربي بر روي دريا به شدت افزايش مي يابد و پيش بيني مي شود كه فردا و پس فردا سرعت وزش باد به بيش از 50 كيلومتر در ساعت برسد.

آقاي شفي خدايي افزود بر اين اساس ارتفاع موج از دو و نيم متر هم بيش تر خواهد شد و دريانوردان بايد از رفت و آمدهاي غيرضروري خودداري كنند.

وي اضافه كرد روزهاي سه شنبه و چهارشنبه هم وزش باد شمال غربي با شدت كم تري در مناطق مركزي و جنوبي خليج فارس ادامه خواهد يافت.