جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

آغز برداشت گندم در مزارع استان - نمایش محتوای خبر

 

 

آغز برداشت گندم در مزارع استان

123 هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت گندم است. 105 هزار هکتار دیم و 18 هزار هکتار آبی.

پیش از این، زمان برداشت بیستم فروردین اعلام شده بود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت گندم کاران با استفاده از 443 دستگاه کمباین محصولشان را برداشت می کنند.

آقای ملک زاده پیش بینی کرده است تا پانزدهم خرداد 70 هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شود. 21 هزار تن از مزارع دیم و 49 هزار تن از مزارع آبی.

پارسال کشاورزان استان 75 هزار تن گندم برداشت کردند.

قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی هزار و 50 تومان و گندم دوروم هزار و 80 تومان از کشاورزان اعلام شده است.

امسال اداره کل غله و سازمان تعاون روستایی گندم را از کشاورزان خریداری می کنند.