رونق تولید ملی | دوشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸

آغاز ثبت نام از متقاضيان شركت در كلاس مربي گري درجه سي آسيا - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز ثبت نام از متقاضيان شركت در كلاس مربي گري درجه سي آسيا

كميته آموزش هيات فوتبال استان براي ارتقاء سطح كيفي دانش مربيان دوره مربي گري سي آسيا را برگزار مي كند.

مربيان فوتبال تا پايان ارديبهشت فرصت دارند به كميته آموزش هيات فوتبال استان مراجعه و ثبت نام كنند.